10 05 2013

İşte CHP'nin 'çözüm' paketi Kılıçdaroğlu'nun çöz

  İşte CHP'nin 'çözüm' paketi Kılıçdaroğlu'nun çözüm paketinin tam metniİşte “Türkiye'mizin ve halkımızın arzu ettiği, layık olduğu toplumsal barış, demokrasi, hukuk devleti, huzur, güvenlik ve istikrarın kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için” diye sunulan, CHP’nin 19 maddelik önerilerinin bulunduğu o açıklamanın tam metni: "Demokrasi, Hukuk ve Toplumsal Barış için CHP'nin Önerileri ve Öncelikleri Giriş Türkiye'nin gündemi uzunca zamandır terör ve Kürt meselesi konusunda AKP iktidarının Öcalan'la "çözüm süreci" adı altında sürdürdüğü pazarlıklara odaklanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda AKP, medyayı da büyük ölçüde arkasına alarak, CHP'yi süreci engellemek, sürecin dışında kalmak, sürece katkı vermemek ve kendi çözüm önerilerini ortaya koymamakla suçlamaktadır. Bu bağlamda Kamuoyumuzu ve dış çevreleri etkilemeye yönelik dayanaksız iddialar üretmektedir. Kalıcı toplumsal barışa güçlü bir katkı yapmak üzere bu belgemizle, hakkımızdaki tümüyle geçersiz, asılsız ve yanlış olan bu iddiaları yanıtlamayı ve CHP'nin Kürt meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerini halkımızla paylaşmayı amaçlıyoruz. 1. CHP'nin Kürt sorununa bakışı nedir? Kürt sorunu, eksik demokrasi, hak ihlalleri ve eşitsizliklerden beslenen bir sorundur. Öncelikli görev, bu zemini ortadan kaldırmak ve bireysel hak ve eşitlik ile özgürlüklerin önünü açarak vatandaşlarımızın huzur, refah ve mutluluklarının sağlanmasıdır. 2. CHP'nin "çözüm süreci"ne ilişkin tutumu ... Devamı